Digitaal loket

Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente.

Heeft u toch geen recht op bijstand? U moet het voorschot terugbetalen. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt het voorschot met de rest van het bedrag verrekend tijdens de eerste bijstandsuitbetaling.


Aanpak: 

Om een voorschot bij de gemeente aan te vragen, heeft u nodig:

  • recente bankafschriften
  • eventueel een bewijs van uw schulden
Bezwaar: 

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. U kunt de provincie vragen een uitspraak te doen als u kunt aantonen dat het voorschot voor u noodzakelijk is. De provincie kan dan de gemeente opdracht geven om u een voorschot te verlenen.Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.Contact: 

Neem contact op met de gemeente over de bijstandsuitkering.


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"