Digitaal loket

Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering

Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbetaald.

Gaat u voor een langere tijd op vakantie in Nederland en verblijft u dan buiten uw gemeente? Meld dit op tijd.

Voorwaarden: 

U moet een melding doen:

  • als u naar het buitenland gaat
  • als u tijdelijk verblijft op een ander adres (geen vakantie)
  • als u voor een langere tijd naar een andere gemeente gaatContact: 

Meld uw verblijf in het buitenland bij uw gemeente, vóór u op vakantie gaat.


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"