Digitaal loket

Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen

Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voordat u het gebouw gaat gebruiken moet u een gebruiksmelding doen bij de gemeente. Met een gebruiksmelding laat u zien dat uw gebouw brandveilig is.

Per gebouw doet u 1 melding. Als het gebruik van het gebouw verandert, doet u opnieuw een melding.

Bij sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig bij basisscholen en verzorgingstehuizen.Aanpak: 

Een melding brandveilig gebruik doet u minimaal 4 weken voordat het gebouw in gebruik wordt genomen. De melding dient u in via het omgevingsloket (OLO) www.omgevingsloket.nl  De volgende gegevens dienen te worden aangeleverd:

  • Meldingsformulier (volledig ingevuld);
  • Een situatietekening van het perceel met bouwwerk;
  • Per bouwlaag een plattegrondstekening, minimaal schaal 1:100 voorzien van maatvoering, bestemming van ruimten, gebruiksoppervlakte en maximum aantal personen per ruimte en alle brandpreventieve voorzieningen.

 Kosten: 

Aan een gebruiksmelding zijn geen kosten verbonden.


Voorwaarden: 

U moet een melding doen als:

  • u zich niet houdt aan brandveiligheidseisen, omdat er andere plannen zijn voor de brandveiligheid
  • in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zijn
  • u 5 of meer kamers verhuurt.
Uitvoerende instantie: 

Postadres algemeen

Postadres:
6040AX Roermond
Postbus: 900

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"