Digitaal loket

Horecabedrijf beginnen

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Wanneer u tevens alcoholhoudende dranken schenkt heeft u ook een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet nodig.

U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische-) drank en tabak voor directe consumptie bereidt of verstrekt, of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco, buurthuis, clubhuis, kantine of hotel.
Termijn: 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.


Kosten: 

het verkrijgen van een exploitatievergunning ingevolge artikel 2:28 van de Apv bedraagt € 36,35

een exploitatievergunning ingevolge artikel 2:28 van de Apv voor een inrichting die niet tevens een inrichting is in de zin van de Drank- en Horecawet € 144,25,-


Voorwaarden: 

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

  • Leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder.
  • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
  • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
  • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
  • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.
  • Het woon- en leefklimaat en de openbare orde worden niet nadelig beinvloed.

Bezwaar: 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.Contact: 

U vraagt vergunning aan bij de gemeente.


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"