Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Roermond omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de gemeente Roermond. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat de gemeente Roermond om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.
Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Cookies

Het loket maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en daarnaast verzamelen we met deze cookies gegevens over uw bezoek. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen. Dit doen we middels Google Analytics. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Wij zullen geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een zogenaamde functionele cookie; dat is een cookie die nodig is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website en hun functionaliteit:

Functionele cookies:

Cookie(s)

Doel

Opslagperiode

JSESSIONID

Bijhouden authenticatie gegevens

tijdelijk, wordt verwijderd bij afsluiten browser

allowCookies

Controleert of de gebruiker toestemming heeft gegeven of niet voor het plaatsen van standaard cookies

1000 dagen

fontsize

Bevat het te gebruiken formaat voor het lettertype

1 jaar

javascriptEnabledCookie

Vertelt ons systeem of u javascript aan of uit heeft staan.

1 jaar

ASP.NET_SessionId

Bevat de authenticatie/sessie gegevens binnen de E-formulieren

tijdelijk, wordt verwijderd bij afsluiten browser

DigiD

aselect_credentials,
aselectattributes, aselectorganization,
aselectserverurl, aselectticket,
aselectuid

Als u inlogt met DigiD worden er sessie cookies geplaatst, waardoor uw sessie kan worden onthouden. U hoeft daardoor niet steeds opnieuw in te loggen wanneer u meerdere producten of diensten wilt aanvragen. De cookies worden alleen gebruikt in uw huidige sessie. Overigens wordt uw sessie na 15 minuten van inactiviteit automatisch beëindigd.

tijdelijk, wordt verwijderd bij afsluiten browser

Standaard cookies

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Cookie(s)

Doel

Opslagperiode

Google Analytics
__utma, __utmb,
__utmc, __utmz

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de gemeente inzage in het bezoek van de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de gemeente de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De gemeente kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie vindt u op de Google Analytics cookies-pagina (Engelstalig).

__utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, tijdelijk, wordt verwijderd bij afsluiten browser
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden via onderstaande links en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Let wel: De functionele cookies zijn technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer u kiest voor het weigeren van deze functionele cookies, dan heeft dat mogelijk wel gevolgen voor het correct functioneren van de website. Zo werkt bijvoorbeeld de digitale dienstverlening via DigiD niet meer als u functionele cookies weigert.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen

Vragen?

Heeft u vragen over de website, mist u informatie of wilt u gebruik maken van informatie op de website voor eerder genoemde doeleinden? Laat dat dan aan ons weten via een email aan mail@roermond.nl
De content op deze website valt onder eindverantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond.