Digitaal loket

Kan ik telefonisch informatie opvragen over de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA)?

In verband met de privacy wetgeving mag de gemeente telefonisch geen informatie verstrekken over de inschrijving in de basisregistratie van persoonsgegevens (BRP, voorheen GBA).

Met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Geef bij het aanvragen duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

Online aanvragen

U kunt een uittreksel online aanvragen. U heeft daarvoor uw DigiD nodig en betaalt de kosten via online bankieren.

Button online melden

Persoonlijk aanvragen

U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie personen ook persoonlijk aanvragen. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Zorg dat u bij de afspraak een geldig legitimatiebewijs en voldoende geld bij u heeft (u kunt contact of met uw pinpas betalen).

Afspraak maken voor het aanvragen van een uittreksel uit de Basisregistratie personen

U kunt ook een uittreksel voor iemand anders ophalen. U moet dan wel schriftelijke toestemming hebben en een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de persoon waarvoor u het uittreksel komt ophalen.

Kosten

Een uittreksel Basisregistratie personen kost € 12,90.

Meer informatie

Meer informatie over een uittreksel uit de Basisregistratie personen op de website van Rijksoverheid.

Toelichting: 

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"