Digitaal loket

Uitstalling plaatsen bij een winkel

Voor het plaatsen van een uitstalling van koopwaar en het plaatsen van sandwichborden, windmasters of surfzeilen in de openbare ruimte is een vergunning nodig.


Aanpak: 

Een aanvraag voor vergunning om uitstalling te exploiteren dient u schriftelijk te doen.

Hiervoor is het volgende benodigd:

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • Gegevens over de soort van uitstalling, in de vorm van foto's met vermelding van afmetingen;
  • Gegevens over de reclame-uitingen zoals sandwichborden, windmasters of surfzeilen in de vorm van foto's met vermelding van afmetingen. 


Kosten: 

Voor een vergunning voor het uitstallen van goederen wordt precario berekend. Deze kosten zijn vastgelegd in de 'Verordening precariobelasting'.


Voorwaarden: 

Het uitstallen van koopwaar op straat is toegestaan tot maximaal 0,60 meter uit de gevel van het winkelpand, met een oppervlakte van maximaal 3,0 vierkante meter mits een ongehinderde doorgang van minimaal 1,20 meter voor voetgangers, rolstoel- en rollatorgebruikers is gegarandeerd. Sandwhichborden, windmasters en surfzeilen mogen maximaal 1,10 meter hoog en maximaal 0,80 meter breed zijn mits bovengenoemde ongehinderde doorgang van 1,20 meter is gegarandeerd.
Contact: 

U vraagt toestemming aan bij de gemeente.


Uitvoerende instantie: 

Postadres algemeen

Postadres:
6040AX Roermond
Postbus: 900

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"