Digitaal loket

Producten en diensten

24 resultaten voor ''…
 1. Reinigen openbare weg

  De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Heeft u klachten over deze dienst, of vindt u dat uw omgeving ernstig is vervuild? Meldt deze dan bij de gemeente telefonisch of via onze website. ...

  20 november 2017 | Product

 2. Afval inleveren

  Aan de Mijnheerkensweg 31 in Roermond (tegenover de papierfabriek) heeft de gemeente een milieupark waar u uw afval kunt brengen. Het gaat om grofvuil of afval in grotere hoeveelheden, zoals tuinafval, puin, glas, blik, hout, papier of karton. Het is vo...

  20 november 2017 | Product

 3. Klein chemisch afval inleveren

  De gemeente zamelt klein chemisch afval (KCA) apart in. Dit doet de gemeente omdat het milieuproblemen veroorzaakt als het in de afvalverbranding terecht komt. Denk aan lege batterijen, accu’s, verfpotten, resten schoonmaakmiddelen of olieproducten. KCA...

  3 juni 2017 | Product

 4. Afvalinzameling

  Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), papier en verpakkingen. Dit noem je huishoudelijk afval. De gemeente zamelt dit in. Een groot deel van het afval zamelt de gemeente apart in. Bijvoorbeeld afval dat sch...

  8 december 2017 | Product

 5. Inzameling bedrijfsafval

  Bedrijven en instellingen organiseren zelf het ophalen van hun afval. De gemeente voorziet niet in deze dienstverlening. 

  20 november 2017 | Product

 6. Afvalcontainer aanvragen

  Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk uw container om te ruilen voor een kleinere of een grotere. Wilt u een melding doen over uw duobak of afvalemmers dan kan dat via het digitaal lo...

  8 december 2017 | Product

 7. Oude kleding inleveren

  Textiel, oude kleding en schoenen worden hergebruikt. Breng uw textiel naar Kringloopwarenhuis Het Goed of doe het in een textielcontainer die op verschillende plekken in de gemeente aanwezig zijn. Vier keer per jaar haalt Kringloopwarenhuis Het Goed te...

  20 november 2017 | Product

 8. Glas inleveren

  De gemeente zamelt glas in. Hierdoor kan glas opnieuw worden gebruikt. De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente.   Bij de gemeente kunt u meer informatie opvragen over wanneer en hoe vaak de glasbak wordt leeggehaald. U kunt ook vrag...

  20 november 2017 | Product

 9. Oud papier inleveren

  Oud papier en karton worden hergebruikt. Oud papier wordt huis aan huis door verenigingen opgehaald.

  20 november 2017 | Product

 10. Afvalstoffenheffing betalen

  De gemeente haalt bij huishoudens afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenhef...

  4 december 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"