Digitaal loket

Producten en diensten

7 resultaten voor ''…
 1. Oude kleding inleveren

  Textiel, oude kleding en schoenen worden hergebruikt. Breng uw textiel naar Kringloopwarenhuis Het Goed of doe het in een textielcontainer die op verschillende plekken in de gemeente aanwezig zijn. Vier keer per jaar haalt Kringloopwarenhuis Het Goed te...

  20 november 2017 | Product

 2. Oud papier inleveren

  Oud papier en karton worden hergebruikt. Oud papier wordt huis aan huis door verenigingen opgehaald.

  20 november 2017 | Product

 3. Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een...

  14 december 2017 | Product

 4. Standplaatsvergunning aanvragen

  Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om i...

  20 november 2017 | Product

 5. Geld inzamelen

  Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. Plaatselijke verenigingen en instellingen kunnen een vergunning krijgen voor een vrije periode op het collecterooster. ...

  20 november 2017 | Product

 6. Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport. Wilt u iemand anders v...

  20 november 2017 | Product

 7. Gemeentelijke onderscheidingen

  De gemeente Roermond kent de volgende onderscheidingen: Ereburgerschap Het Ereburgerschap van de gemeente Roermond wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel: als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich ten opzic...

  17 juli 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"