Digitaal loket

Producten en diensten

8 resultaten voor ''…
 1. Planschade, schadevergoeding

  De gemeente kan een planologische maatregel nemen, bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. De schade die u lijdt door een planologische maatregel, heet planschade.  Een paar voorbeelden: Doo...

  23 november 2016 | Product

 2. Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u schade heeft geleden door onrechtmatig handelen danwel door nalaten van de gemeente dat de gemeente kan worden toegerekend, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

  24 februari 2017 | Product

 3. Veiligheid en onderhoud speelterreinen, melding

  Wanneer u ziet dat een speeltoestel stuk is, kunt u hiervan een melding maken bij de gemeente. Het toestel wordt dan gecontroleerd en gerepareerd. Ieder speelterrein van de gemeente wordt gecontroleerd door een onafhankelijk inspectiebedrijf de toestell...

  24 februari 2017 | Product

 4. Voedselbank

  Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg overhoudt voor eten en kleding, kunt u naar de voedselbank gaan. Hier kunt u 1 keer per week een voedselpakket ophalen. Met dit pakket doet u een paar dagen. Er zit bijvoorbeeld brood, beleg en groenten in.

  23 november 2016 | Product

 5. Onroerende zaak, verpacht, verhuur, verkoop

  T.a.v. onroerende zaken kunnen met de gemeente overeenkomsten worden gesloten zoals o.a. huur-, pacht en koopovereenkomsten.

  23 november 2016 | Product

 6. Klacht over de gemeente

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor...

  23 november 2016 | Product

 7. eIDAS formulieren

  Hieronder de drie e-formulieren voor eIDAS

  27 maart 2017 | Product

 8. eIDAS formulieren

  Hieronder de drie e-formulieren voor eIDAS

  27 maart 2017 | Product

Handige links

Ga naar www.roermond.nl

Ga naar www.mijnoverheid.nl

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"