Digitaal loket

Producten en diensten

6 resultaten voor ''…
 1. Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft. Om een bi...

  4 september 2017 | Product

 2. Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

  Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft of u wilt een bedrijf starten, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering. Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk: een rentedragende lenin...

  25 september 2017 | Product

 3. Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen

  Wanneer u als zelfstandig ondernemer stopt met uw eigen bedrijf, heeft u misschien niet meteen ander werk. Uw inkomen kan dan onder het sociaal minimum raken. De IOAZ-uitkering biedt mogelijk uitkomst. IOAZ staat voor inkomensvoorziening oudere en arbei...

  31 mei 2017 | Product

 4. Voorschot op bijstandsuitkering aanvragen

  Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kunt u een voorlopig voorschot ontvangen. Dit is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente. Heeft u toch geen recht op bijstand? U moet het voorschot terugbetal...

  23 mei 2017 | Product

 5. Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering

  Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt de bijstand doorbe...

  23 mei 2017 | Product

 6. Rechtmatigheidsformulier invullen (ROF-je)

  Wie een bijstandsuitkering heeft (Participatiewet, IOAW of IOAZ), krijgt elke maand een rechtmatigheidsformulier. Geef op dit formulier aan: wat uw maandinkomen is hoe u leeft wat u bezit Geef ook alle veranderingen door. Misschien gaat u op vakantie ...

  23 mei 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"