Digitaal loket

Producten en diensten

16 resultaten voor ''…
 1. Verhuizen

  LET OP! Vanaf nu is het mogelijk om uw verhuizing volledig digitaal door te geven. Klik hier om uw verhuizing direct te regelen   Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, mo...

  15 februari 2017 | Product

 2. Hondenbelasting, hond aanmelden

  Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting. De hoogte van de hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Krijgt u een nieuwe hond of komt u nieuw in de gemeente wonen? Meld uw hond aan. Heeft u een blindengelei...

  23 november 2016 | Product

 3. Toeristenbelasting

  Ondernemers die een plek hebben waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, moeten toeristenbelasting betalen. U berekent dit bedrag door aan de gast in de kosten voor de overnachting. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachting...

  23 november 2016 | Product

 4. Automatische incasso voor gemeentebelastingen

  De gemeentelijke belastingen betaalt u per automatische incasso. Bij automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. U geeft dit aan via een machtigingsformulier of een groene kaart. Wanneer u deze in...

  23 november 2016 | Product

 5. Kopie van de aanslag gemeentebelastingen

  Voor gemeentelijke belastingen, zoals hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerendezaakbelasting (ozb) krijgt u een aanslag. Bent u deze kwijt of heeft u een kopie nodig om bezwaar in te dienen? Vraag dan om een kopie.

  23 november 2016 | Product

 6. Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

  Als u de gemeentebelasting niet in 1 keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belastingen in termijnen mag betalen of dat u uitstel van betaling kunt krijgen.

  23 november 2016 | Product

 7. Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan m...

  23 november 2016 | Product

 8. Bezwaarschrift indienen

  Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of als u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen.  U dient ...

  23 november 2016 | Product

 9. WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

  Bezitters van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierin staat de waarde van uw pand. WOZ staat voor waardering onroerende zaken en geldt voor een belastingjaar. Deze waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsb...

  23 november 2016 | Product

 10. Onroerendezaakbelasting

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen.  De hoogte van de ozb wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u ha...

  23 november 2016 | Product

Handige links

Ga naar www.roermond.nl

Ga naar www.mijnoverheid.nl

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"