Digitaal loket

Producten en diensten

12 resultaten voor ''…
 1. Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

  Voor gemeentelijke belastingen, zoals hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerendezaakbelasting (ozb) krijgt u een aanslag. Bent u deze kwijt of heeft u een kopie nodig om bezwaar in te dienen? Vraag dan om een kopie.

  30 november 2017 | Product

 2. Rioolheffing betalen

  De gemeente Roermond werkt sinds 1 januari 2013 samen in een zelfstandige belastingorganisatie onder de naam BsGW (Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen). Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u voortaan terecht bij de...

  30 november 2017 | Product

 3. Burgerservicenummer

  Iedereen heeft een uniek persoonsnummer: het burgerservicenummer (BSN). U hoeft het nummer niet aan te vragen. Als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente krijgt u het automatisch. Met het burgerservicenummer (opvolger van het sofinummer) kunt...

  20 november 2017 | Product

 4. WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

  Bezitters van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierin staat de waarde van uw pand. WOZ staat voor waardering onroerende zaken en geldt voor een belastingjaar. Deze waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsb...

  29 december 2017 | Product

 5. Toeristenbelasting betalen

  Ondernemers die een plek hebben waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, moeten toeristenbelasting betalen. U berekent dit bedrag door aan de gast in de kosten voor de overnachting. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachting...

  15 januari 2018 | Product

 6. Afvalstoffenheffing betalen

  De gemeente haalt bij huishoudens afval op en verwerkt dit. Daarnaast kunt u als inwoner onder andere gebruik maken van het milieupark en de containers voor glas, textiel, blik en drankenkartons.  Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de ...

  22 januari 2018 | Product

 7. Rioolaansluiting aanvragen

  Is uw woning niet aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel op kosten van aanvrager.

  23 januari 2018 | Product

 8. Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

  Als u de gemeentebelasting niet in 1 keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belastingen in termijnen mag betalen of dat u uitstel van betaling kunt krijgen.

  19 februari 2018 | Product

 9. Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan m...

  19 februari 2018 | Product

 10. Hondenbelasting

  Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting. De hoogte van de hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Krijgt u een nieuwe hond of komt u nieuw in de gemeente wonen? Meld uw hond aan. Heeft u een blindengelei...

  5 maart 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"