Digitaal loket

Producten en diensten

13 resultaten voor ''…
 1. Hondenbelasting

  Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting. De hoogte van de hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Krijgt u een nieuwe hond of komt u nieuw in de gemeente wonen? Meld uw hond aan. Heeft u een blindengelei...

  23 mei 2017 | Product

 2. Toeristenbelasting betalen

  Ondernemers die een plek hebben waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, moeten toeristenbelasting betalen. U berekent dit bedrag door aan de gast in de kosten voor de overnachting. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachting...

  23 mei 2017 | Product

 3. Automatische incasso voor gemeentebelastingen

  De gemeentelijke belastingen betaalt u per automatische incasso. Bij automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. U geeft dit aan via een machtigingsformulier of een groene kaart. Wanneer u deze in...

  23 mei 2017 | Product

 4. Kopie van de aanslag gemeentebelastingen

  Voor gemeentelijke belastingen, zoals hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerendezaakbelasting (ozb) krijgt u een aanslag. Bent u deze kwijt of heeft u een kopie nodig om bezwaar in te dienen? Vraag dan om een kopie.

  23 mei 2017 | Product

 5. Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

  Als u de gemeentebelasting niet in 1 keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belastingen in termijnen mag betalen of dat u uitstel van betaling kunt krijgen.

  23 mei 2017 | Product

 6. Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een gedeelte van de belasting. U betaalt dan m...

  23 mei 2017 | Product

 7. WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

  Bezitters van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierin staat de waarde van uw pand. WOZ staat voor waardering onroerende zaken en geldt voor een belastingjaar. Deze waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsb...

  25 september 2017 | Product

 8. Onroerendezaakbelasting betalen

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen.  De hoogte van de ozb wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u ha...

  23 mei 2017 | Product

 9. Afvalstoffenheffing betalen

  De gemeente haalt bij huishoudens afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenhef...

  23 mei 2017 | Product

 10. Rioolaansluiting aanvragen

  Is uw woning niet aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf uw perceelgrens op het openbare rioolstelsel op kosten van aanvrager.

  18 september 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"