Digitaal loket

Producten en diensten

11 resultaten voor ''…
 1. Verhuizen

  LET OP! Vanaf nu is het mogelijk om uw verhuizing volledig digitaal door te geven. Klik hier om uw verhuizing direct te regelen   U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. ...

  30 november 2017 | Product

 2. Leerlingenvervoer aanvragen

  Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen: • Uw kind reist met openbaar vervoer of eigen vervoer (auto, fiets) naar een school op meer dan 6 kilometer van uw won...

  30 november 2017 | Product

 3. Werken onder begeleiding

  Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking? Dan kunt u beschut werk aanvragen. U werkt dan onder begeleiding, met aangepaste werkzaamheden of op een aangepaste werkplek.

  20 november 2017 | Product

 4. Persoonsgebonden budget

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen. U kiest dan bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of ...

  20 november 2017 | Product

 5. Sporthulpmiddel voor burgers met een beperking

  De gemeente Roermond vindt het belangrijk dat burgers (kunnen) deelnemen aan sporten en bewegen. Voor mensen met een beperking is het niet altijd even eenvoudig deel te kunnen nemen aan sporten en bewegen. Voor deze mensen heeft de gemeente Roermond een...

  23 mei 2017 | Product

 6. Actief zijn en meedoen

  Misschien heeft u moeite met het ontmoeten van andere mensen. U kunt bijvoorbeeld niet meer zelfstandig het huis uit. Of u bent eenzaam en maakt moeilijk nieuwe vrienden. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan familieleden en buren. Ook kunt...

  20 november 2017 | Product

 7. Hulp bij zorg en gezondheid

  Misschien kunt u door uw gezondheid niet meer zonder hulp thuis wonen. U kunt bijvoorbeeld niet meer voor uzelf koken. Of u kunt uw huis niet meer schoonhouden. Het kan ook zijn dat u depressief bent. Of dat u psychische problemen heeft. Vaak willen men...

  20 november 2017 | Product

 8. Hulp bij wonen en huishouden

  Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Dit kan komen door uw gezondheid of door sociale problemen. U kunt bijvoorbeeld klusjes in huis niet meer zelf doen. Of u komt niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis. Het kan ook z...

  20 november 2017 | Product

 9. Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten: bestuurderskaart: Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Op de kaart staat geen kenteken....

  20 november 2017 | Product

 10. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor...

  23 mei 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"