Digitaal loket

Producten en diensten

10 resultaten voor ''…
 1. Bestemmingsplan, afwijking

  Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan doet u bij de gemeente een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt dus of u uw plannen toch mag uitvo...

  29 december 2016 | Product

 2. Verhuizen

  LET OP! Vanaf nu is het mogelijk om uw verhuizing volledig digitaal door te geven. Klik hier om uw verhuizing direct te regelen   Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, mo...

  15 februari 2017 | Product

 3. Bestemmingsplan, wijzigen

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid. Als uw plan niet past binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente. Om de haalbaarheid van u...

  23 november 2016 | Product

 4. Bouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichting

  Bezit u een woning, woonwagen of ander bouwwerk en voldoet dit niet aan de regels, dan kan de gemeente u verplichten dit te verbeteren. De bouwregels zijn regels over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

  23 november 2016 | Product

 5. Gemeentelijk beperkingenregister, inzage

  Ingevolge de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen(Wkbp) dient de gemeente in een register bij te houden van alle in de genoemde gemeentelijke besluiten die gevolge hebben voor een onroerende zaak. Dit om ervoor te zorgen dat het voor burgers, ...

  23 november 2016 | Product

 6. Woonkostentoeslag, aanvraag

  Als uw inkomen plotseling daalt, kan het zijn dat uw woonkosten in verhouding te hoog worden. Ook kan uw huur dan te hoog worden om nog huurtoeslag te krijgen. In zo'n geval kunt u woonkostentoeslag krijgen. Woont u in een huurwoning? Dan telt alleen de...

  23 november 2016 | Product

 7. Taxatieverslag

  U kunt een taxatieverslag van uw woning of bedrijf opvragen. Dit kan alleen als u de eigenaar of huurder bent. Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de WOZ-waarde van uw pand tot stand is gekomen. In een taxatieverslag staat onder andere: de WOZ-waard...

  23 november 2016 | Product

 8. Onroerende zaak, verpacht, verhuur, verkoop

  T.a.v. onroerende zaken kunnen met de gemeente overeenkomsten worden gesloten zoals o.a. huur-, pacht en koopovereenkomsten.

  23 november 2016 | Product

 9. Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht wil zeggen dat de gemeente als eerste aanspraak kan maken op de koop van een onroerende zaak. indien de eigenaar van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd deze onroerende zaak wenst te verkopen moet hij deze eerst aan...

  23 november 2016 | Product

 10. Starterslening

  De koopsom is niet hoger dan € 173.000,--. De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal € 30.000,-- en ten hoogste 20% van de verwervingskosten. De aanvrager moet zelf in het pand gaan wonen. U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlast...

  23 november 2016 | Product

Handige links

Ga naar www.roermond.nl

Ga naar www.mijnoverheid.nl

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"