Digitaal loket

Producten en diensten

8 resultaten voor ''…
 1. Verplichting om bouwwerk te verbeteren

  Bezit u een woning, woonwagen of ander bouwwerk en voldoet dit niet aan de regels, dan kan de gemeente u verplichten dit te verbeteren. De bouwregels zijn regels over (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

  20 november 2017 | Product

 2. Gemeentelijk beperkingenregister inzien

  Ingevolge de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen(Wkbp) dient de gemeente in een register bij te houden van alle in de genoemde gemeentelijke besluiten die gevolge hebben voor een onroerende zaak. Dit om ervoor te zorgen dat het voor burgers, ...

  20 november 2017 | Product

 3. Woonkostentoeslag aanvragen

  Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente. Zo kunt u de huur of hypotheek makkelijker betalen.

  1 februari 2018 | Product

 4. Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht wil zeggen dat de gemeente als eerste aanspraak kan maken op de koop van een onroerende zaak. indien de eigenaar van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd deze onroerende zaak wenst te verkopen moet hij deze eerst aan...

  5 februari 2018 | Product

 5. Starterslening aanvragen

  De koopsom is niet hoger dan € 173.000,--. De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal € 30.000,-- en ten hoogste 20% van de verwervingskosten. De aanvrager moet zelf in het pand gaan wonen. U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlast...

  16 februari 2018 | Product

 6. Bestemmingsplan wijzigen

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid. Als uw plan niet past binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente. Om de haalbaarheid van u...

  20 februari 2018 | Product

 7. Afwijking van het bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan doet u bij de gemeente een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt dus of u uw plannen toch mag uitvo...

  21 februari 2018 | Product

 8. Verhuizen

  Het mogelijk om uw verhuizing volledig digitaal door te geven. Klik hier om uw verhuizing direct te regelen U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de ba...

  16 maart 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"