Digitaal loket

Producten en diensten

6 resultaten voor ''…
 1. WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

  Bezitters van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierin staat de waarde van uw pand. WOZ staat voor waardering onroerende zaken en geldt voor een belastingjaar. Deze waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsb...

  25 september 2017 | Product

 2. Huurtoeslag aanvragen

  Huurtoeslag is een financiële vergoeding die u voor de huur van uw huis kunt ontvangen. Het bedrag van de huurtoeslag hangt af van uw jaarinkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s). Een toeslagpartner is bijvoorbeeld een echtgenoot...

  23 mei 2017 | Product

 3. Grond of pand aan de gemeente verhuren, verpachten of verkopen

  T.a.v. onroerende zaken kunnen met de gemeente overeenkomsten worden gesloten zoals o.a. huur-, pacht en koopovereenkomsten.

  23 mei 2017 | Product

 4. Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

  In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. Zo goed dat het niet zomaar mogelijk is om woonruimte tijdelijk te verhuren. Ook als u een tijdelijk huurcontract afsluit kan de huurder met succes een beroep doen op huurbescherming. De huurbes...

  23 mei 2017 | Product

 5. Kamers verhuren

  U mag niet zomaar kamers verhuren. Hiervoor heeft u een kamerverhuurvergunning nodig. Regel de vergunning voordat u kamers gaat verhuren. De gemeente wil met de kamerverhuurvergunning de overlast laag houden. Daarnaast verspreidt de gemeente zo de kame...

  17 oktober 2017 | Product

 6. Verhuizen

  LET OP! Vanaf nu is het mogelijk om uw verhuizing volledig digitaal door te geven. Klik hier om uw verhuizing direct te regelen   U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. ...

  18 oktober 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"