Digitaal loket

Producten en diensten

24 resultaten voor ''…
 1. Monument, vergunning

  Heeft u een woning/ pand en/ of perceel dat is geplaatst op de Rijks- of Gemeentelijke monumentenlijst dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u hier wijzigingen aan wil brengen. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud. Voor gewoon onderh...

  23 november 2016 | Product

 2. Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

  U kunt starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden. De inspecteur con...

  23 november 2016 | Product

 3. Bouw en verbouw, welstandsadvies

  U moet een welstandsadvies aanvragen als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre o...

  23 november 2016 | Product

 4. Omgevingsvergunning voor het milieu

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt Op de website van de Activ...

  23 november 2016 | Product

 5. Planschade, schadevergoeding

  De gemeente kan een planologische maatregel nemen, bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. De schade die u lijdt door een planologische maatregel, heet planschade.  Een paar voorbeelden: Doo...

  23 november 2016 | Product

 6. Bestemmingsplan, wijzigen

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid. Als uw plan niet past binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente. Om de haalbaarheid van u...

  23 november 2016 | Product

 7. Landmeetkundige digitale gegevens

  Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of het oplossen van problemen over de erfgrens. Wat is landmeten? Landmeten is het inmeten van terrein zowel qua hoogte als qua oppervlakte. Cartografie is d...

  23 november 2016 | Product

 8. Bouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichting

  Bezit u een woning, woonwagen of ander bouwwerk en voldoet dit niet aan de regels, dan kan de gemeente u verplichten dit te verbeteren. De bouwregels zijn regels over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

  23 november 2016 | Product

 9. Bouw en verbouw, vergunning

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden: vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonde...

  23 november 2016 | Product

 10. Slopen van pand of woning, melding

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan. Gaat u slopen binnen een beschermd ...

  23 november 2016 | Product

Handige links

Ga naar www.roermond.nl

Ga naar www.mijnoverheid.nl

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"