Digitaal loket

Producten en diensten

23 resultaten voor ''…
 1. Afwijking van het bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan doet u bij de gemeente een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt dus of u uw plannen toch mag uitvo...

  20 november 2017 | Product

 2. Monument verbouwen

  Heeft u een woning/ pand en/ of perceel dat is geplaatst op de Rijks- of Gemeentelijke monumentenlijst dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u hier wijzigingen aan wil brengen. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud. Voor gewoon onderh...

  20 november 2017 | Product

 3. Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van het gebouw of terrein zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit va...

  20 november 2017 | Product

 4. Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

  U moet een welstandsadvies aanvragen als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre o...

  20 november 2017 | Product

 5. Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt geuroverlast veroorzaakt S...

  20 november 2017 | Product

 6. Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevel...

  25 november 2017 | Product

 7. Vergoeding aanvragen na planschade

  De gemeente kan een planologische maatregel nemen, bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. De schade die u lijdt door een planologische maatregel, heet planschade.  Een paar voorbeelden: Doo...

  20 november 2017 | Product

 8. Bestemmingsplan wijzigen

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid. Als uw plan niet past binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente. Om de haalbaarheid van u...

  20 november 2017 | Product

 9. Landmeetkundige gegevens inzien

  Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of het oplossen van problemen over de erfgrens. Wat is landmeten? Landmeten is het inmeten van terrein zowel qua hoogte als qua oppervlakte. Cartografie is d...

  20 november 2017 | Product

 10. Verplichting om bouwwerk te verbeteren

  Bezit u een woning, woonwagen of ander bouwwerk en voldoet dit niet aan de regels, dan kan de gemeente u verplichten dit te verbeteren. De bouwregels zijn regels over (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

  20 november 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"