Digitaal loket

Producten en diensten

23 resultaten voor ''…
 1. Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

  U moet een welstandsadvies aanvragen als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre o...

  20 november 2017 | Product

 2. Vergoeding aanvragen na planschade

  De gemeente kan een planologische maatregel nemen, bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. De schade die u lijdt door een planologische maatregel, heet planschade.  Een paar voorbeelden: Doo...

  20 november 2017 | Product

 3. Verplichting om bouwwerk te verbeteren

  Bezit u een woning, woonwagen of ander bouwwerk en voldoet dit niet aan de regels, dan kan de gemeente u verplichten dit te verbeteren. De bouwregels zijn regels over (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

  20 november 2017 | Product

 4. Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

  Voor het splitsen van een woning of pand in meerdere woningen/ appartementen is een omgevingsvergunning benodigd.

  20 november 2017 | Product

 5. Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

  Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning bouwen (vroeger bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld: bij een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken bij dakkapelle...

  20 november 2017 | Product

 6. Obstakel op de openbare weg plaatsen

  Voor het gebruik van openbare ruimte (weg, stoep o.d.) voor plaatsing van één of meer tijdelijke bouwobjecten is een vergunning nodig op grond van het bepaalde in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening. Onder tijdelijke bouwobjecten wordt...

  22 november 2017 | Product

 7. Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

  Voor aanvragen omgevingsvergunning waarbij meerdere activiteiten een rol spelen (zoals het wijzigen van een monument of bedrijf, of bouwen in strijd met het bestemmingsplan) adviseren wij, alvorens een aanvraag tot vergunning wordt ingediend, een voorov...

  20 november 2017 | Product

 8. Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevel...

  10 januari 2018 | Product

 9. Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van het gebouw of terrein zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit va...

  23 januari 2018 | Product

 10. Landmeetkundige gegevens inzien

  Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of het oplossen van problemen over de erfgrens. Wat is landmeten? Landmeten is het inmeten van terrein zowel qua hoogte als qua oppervlakte. Cartografie is d...

  23 januari 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"