Digitaal loket

Producten en diensten

24 resultaten voor ''…
 1. Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen. Asbest kan voorkomen in: vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen) vlakke gevel...

  14 februari 2017 | Product

 2. Planschade, schadevergoeding

  De gemeente kan een planologische maatregel nemen, bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. De schade die u lijdt door een planologische maatregel, heet planschade.  Een paar voorbeelden: Doo...

  23 november 2016 | Product

 3. Bouw en verbouw, vergunning

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden: vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonde...

  23 november 2016 | Product

 4. Bouw en verbouw, vergunningsvrij

  Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld: bij een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken bij dakkapellen en bi...

  29 december 2016 | Product

 5. Standplaats, eenmalige toewijzing of vaste standplaats

  Wanneer u als burger, bedrijf of instelling een eenmalige standplaats wilt hebben dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente kan u deze vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening (APV) verlenen dan wel weige...

  24 februari 2017 | Product

 6. Bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan ligt vast wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld woningen, industrie, recreatie, kantoren of horeca. Op de verbeelding (digitaal of op papier) die bij het bestemmingsplan hoort, staan de verschillende bestemmingen aangege...

  23 november 2016 | Product

 7. Bomen kappen, vergunning

  Het kappen of rooien van bomen is niet altijd toegestaan. Hiervoor kunt u een vergunning nodig hebben. Ook flink snoeien(meer dan 20% van de kroon) valt hieronder. Bomen tot een stamdiameter van minder dan 10 centimeter op een hoogte van 1,30 m boven ma...

  23 november 2016 | Product

 8. Inrit, vergunning

  Wanneer u een in- of uitrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U wilt bijvoorbeeld een uitrit maken van uw garage naar de weg. Het is verboden zonder omgevingsvergunning: een uitweg te maken naar de weg gebruik te...

  23 november 2016 | Product

 9. Monument verbouwen

  Heeft u een woning/ pand en/ of perceel dat is geplaatst op de Rijks- of Gemeentelijke monumentenlijst dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u hier wijzigingen aan wil brengen. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud. Voor gewoon onderh...

  4 april 2017 | Product

 10. Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt geuroverlast veroorzaakt S...

  4 april 2017 | Product

Handige links

Ga naar www.roermond.nl

Ga naar www.mijnoverheid.nl

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"