Digitaal loket

Producten en diensten

8 resultaten voor ''…
 1. Vergoeding aanvragen na planschade

  De gemeente kan een planologische maatregel nemen, bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven waardoor u schade lijdt. De schade die u lijdt door een planologische maatregel, heet planschade.  Een paar voorbeelden: Doo...

  20 november 2017 | Product

 2. Aanvragen geveltuin

  Wat is een geveltuin? Een geveltuin is een smalle beplantingsstrook direct tegen de gevel van een woning of ander pand. Geveltuinen geven straten een groener en vrolijker beeld. Voor het aanleggen van een geveltuin wordt vaak gebruik gemaakt van gemeent...

  18 december 2017 | Product

 3. Klacht over openbare ruimte indienen

  U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. Uw melding doorgeven met DigiD (uw gegevens worden automatisch ingevuld) U kunt bij de gemeente een melding indienen over o.a...

  20 december 2017 | Product

 4. Informatie of melding over onkruidbestrijding

  Onkruidbeheer verhardingen ( op beeld ) omschrijving: De gemeente mag niet meer bestrijden met chemische middelen. Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan bestrijdt de gemeente dan ook niet chemisch. Dit houdt in dat klinkerwegen, en voetpaden en got...

  8 februari 2018 | Product

 5. Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de bomen, plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via ...

  8 februari 2018 | Product

 6. Bestemmingsplan wijzigen

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid. Als uw plan niet past binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente. Om de haalbaarheid van u...

  20 februari 2018 | Product

 7. Bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan ligt vast wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld woningen, industrie, recreatie, kantoren of horeca. Op de verbeelding (digitaal of op papier) die bij het bestemmingsplan hoort, staan de verschillende bestemmingen aangege...

  20 februari 2018 | Product

 8. Afwijking van het bestemmingsplan

  Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan? Dan doet u bij de gemeente een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt dus of u uw plannen toch mag uitvo...

  21 februari 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"