Digitaal loket

Producten en diensten

3 resultaten voor ''…
 1. Landmeetkundige gegevens inzien

  Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of het oplossen van problemen over de erfgrens. Wat is landmeten? Landmeten is het inmeten van terrein zowel qua hoogte als qua oppervlakte. Cartografie is d...

  23 januari 2018 | Product

 2. Bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan ligt vast wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld woningen, industrie, recreatie, kantoren of horeca. Op de verbeelding (digitaal of op papier) die bij het bestemmingsplan hoort, staan de verschillende bestemmingen aangege...

  20 februari 2018 | Product

 3. Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden: vergunningvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonde...

  16 maart 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"