Digitaal loket

Producten en diensten

4 resultaten voor ''…
 1. Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

  Met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Geef bij het aanvragen duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig h...

  15 januari 2018 | Product

 2. Geboorteaangifte doen

  U doet de geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind...

  16 maart 2018 | Product

 3. Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in een akte van de burgerlijke stand. U kunt van deze gebeurtenissen een afschrift of uittreksel aanvragen, dat u in sommige gevallen nodig heeft. Er zijn verschillende akten waarvan u ...

  19 maart 2018 | Product

 4. Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een...

  22 maart 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"