Digitaal loket

Producten en diensten

2 resultaten voor ''…
  1. Advies en ondersteuning bij huiselijk geweld

    Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Toch komen huiselijk geweld en kindermishandeling vaak voor. In Nederland zijn veel mensen het slachtoffer van geweld dat gepleegd wordt door iemand uit huiselijke kring. Denk aan (ex)partners, gezinsleden, fami...

    18 januari 2018 | Product

  2. Speelterreinen

    De gemeente legt speelgelegenheden aan in de vorm van trapveldjes en speelterreinen om de leefomgeving van kinderen leuker te maken. Er staan vaak speeltoestellen of beweegtoestellen op. U kunt bij de gemeente informatie krijgen over de aanleg van speel...

    23 januari 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"