Digitaal loket

Producten en diensten

3 resultaten voor ''…
 1. Speelterreinen

  De gemeente legt speelgelegenheden aan in de vorm van trapveldjes en speelterreinen om de leefomgeving van kinderen leuker te maken. Er staan vaak speeltoestellen of beweegtoestellen op. U kunt bij de gemeente informatie krijgen over de aanleg van speel...

  20 november 2017 | Product

 2. Advies en ondersteuning bij huiselijk geweld

  Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Toch komen huiselijk geweld en kindermishandeling vaak voor. In Nederland zijn veel mensen het slachtoffer van geweld dat gepleegd wordt door iemand uit huiselijke kring. Denk aan (ex)partners, gezinsleden, fami...

  20 november 2017 | Product

 3. Bibob-onderzoek

  De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of als u meedoet aan een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit he...

  20 november 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"