Digitaal loket

Producten en diensten

2 resultaten voor ''…
  1. Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

    Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport. Wilt u iemand anders v...

    20 november 2017 | Product

  2. Gemeentelijke onderscheidingen

    De gemeente Roermond kent de volgende onderscheidingen: Ereburgerschap Het Ereburgerschap van de gemeente Roermond wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel: als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich ten opzic...

    17 juli 2017 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"