Digitaal loket

Producten en diensten

7 resultaten voor ''…
 1. Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de b...

  20 november 2017 | Product

 2. Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door onrechtmatig handelen danwel door nalaten van de gemeente dat de gemeente kan worden toegerekend, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

  18 december 2017 | Product

 3. Klacht over de gemeente indienen

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor...

  29 december 2017 | Product

 4. Nadeelcompensatie

  Degene die van mening is dat hij door rechtmatig overheidshandelen schade lijdt kan een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

  18 januari 2018 | Product

 5. Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

  19 februari 2018 | Product

 6. Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld b...

  19 februari 2018 | Product

 7. Bestemmingsplan inzien

  In een bestemmingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied inricht. Bijvoorbeeld op welke plek woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken, bijvoorbeeld omdat u bouwplannen heeft. Als...

  20 februari 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"