Digitaal loket

Producten en diensten

4 resultaten voor ''…
 1. Leerplicht, bijzonder verlof

  Kinderen tussen de 5 en 18 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. De schoolleiding mag soms bijzonder verlof toekennen. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld: verhuizing huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwante...

  23 november 2016 | Product

 2. Voortijdig schoolverlaten

  Jongeren die voortijdig de school verlaten, kunnen moeite hebben met het vinden van een baan. U kunt een persoonlijk begeleider van de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk. De begelei...

  23 november 2016 | Product

 3. Leerplicht, vrijstelling

  De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld: bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid. De gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nod...

  23 november 2016 | Product

 4. Leerplicht, volledige en kwalificatieplicht

  Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoorbe...

  23 november 2016 | Product

Handige links

Ga naar www.roermond.nl

Ga naar www.mijnoverheid.nl

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"