Digitaal loket

Producten en diensten

4 resultaten voor ''…
 1. Leerplicht en kwalificatieplicht

  Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dus naar school.  De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het o...

  15 december 2017 | Product

 2. Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

  Jongeren die voortijdig de school verlaten, kunnen moeite hebben met het vinden van een baan. U kunt een persoonlijk begeleider van de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk. De begelei...

  18 januari 2018 | Product

 3. Vrijstelling van leerplicht aanvragen

  De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld: bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid. De gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nod...

  19 februari 2018 | Product

 4. Bijzonder verlof van school aanvragen

  Kinderen tussen de 5 en 18 jaar hebben leerplicht. Ze moeten dus naar school. De schoolleiding mag soms bijzonder verlof geven. Bijzonder verlof kan voor bijvoorbeeld: verhuizing huwelijk of huwelijksjubileum van familie viering van ambtsjubileum van v...

  19 februari 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"