Digitaal loket

Producten en diensten

4 resultaten voor ''…
 1. Ongedierte bestrijden

  Als u overlast heeft van ratten en eikenprocessierups, kunt u dit bij de gemeente melden. De eikenprocessierups komt steeds meer voor in Nederland. U kunt door dit beestje veel last krijgen van jeuk. De gemeente zorgt voor de bestrijding van de rupsen ...

  22 januari 2018 | Product

 2. Informatie of melding over onkruidbestrijding

  Onkruidbeheer verhardingen ( op beeld ) omschrijving: De gemeente mag niet meer bestrijden met chemische middelen. Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan bestrijdt de gemeente dan ook niet chemisch. Dit houdt in dat klinkerwegen, en voetpaden en got...

  8 februari 2018 | Product

 3. Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de bomen, plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via ...

  8 februari 2018 | Product

 4. Bomen kappen

  Het kappen of rooien van bomen is niet altijd toegestaan. Hiervoor kunt u een vergunning nodig hebben. Ook flink snoeien(meer dan 20% van de kroon) valt hieronder. Bomen tot een stamdiameter van minder dan 10 centimeter op een hoogte van 1,30 m boven ma...

  8 februari 2018 | Product

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de Gemeente Roermond kunt u inloggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"