Mijn bedrijvenloket

Mijn Bedrijvenloket is uw zakelijke gedeelte van het digitale loket. Voor toegang tot Mijn Bedrijvenloket logt u in met eHerkenning.

Let op: Vanaf 1 juli 2021 kunt u alléén nog inloggen met eHerkenning niveau 2 of hoger. Voor meer informatie of upgrade ga naar www.eherkenning.nl

Waarmee moet u rekening houden met inloggen?

 • Meer informatie over inloggen met eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.
 • U hebt de juiste eHerkenning nodig voor de onderneming, waarvoor u inlogt.
 • U logt in voor de hoofdonderneming of voor een specifieke vestiging van deze onderneming (afhankelijk van het eHerkenningsmiddel dat u gebruikt).
  Ervaart u hierbij problemen of krijgt u een foutmelding, dan verzoeken wij telefonisch contact op te nemen met de gemeente, telefoonnummer 140475
 • U vertegenwoordigt een vereniging of stichting.
  De gemeente is verplicht (art. 30 Handelsregisterwet) de (adres)gegevens van een vereniging/stichting op te halen uit de Kamer van Koophandel. De hier geregistreerde gegevens zijn leidend bij de afhandeling van zaken en kunnen niet bij de afhandeling van individuele zaken worden aangepast. Gebruikelijk is ook dat alle correspondentie via het secretariaatsadres van de vereniging/stichting loopt. Als hier een wijziging in optreedt, dient u dit door te geven aan de Kamer van Koophandel. 
  Ervaart u hiermee problemen, dan verzoeken wij telefonisch contact op te nemen met de gemeente, telefoonnummer 140475.
 • Wilt u inloggen als een vereniging of andere samenwerkingsvorm die niet is ingeschreven in de KvK en geen eHerkenning heeft?  
  In dat geval benadert u de gemeente als natuurlijk persoon en dient u diensten en producten aan te vragen als burger. Op www.roermond.nl vindt u alle informatie over onze producten en diensten, en in Mijn loket voor burgers vindt u de voortgang van al uw aanvragen.

Lopende zaken

 • Lopende zaken inzien
  Bekijk online de zaken die u heeft aangevraagd en die op dit moment in behandeling zijn bij de gemeente Roermond. De dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken is niet opgenomen in Mijn Bedrijvenloket. Heeft u een aanvraag ingediend bij de afdeling Sociale Zaken, of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer 14 0475.
 • Nieuwe aanvraag indienen
  Een nieuwe aanvraag of melding kunt u niet via Mijn Bedrijvenloket doen. Daarvoor moet u op www.roermond.nl/ondernemer het betreffende onderwerp kiezen en de vervolgstappen uitvoeren. 

Let op: Mijn Bedrijvenloket is beschikbaar sinds 25 mei 2020. Zaken die vanaf deze datum zijn aangevraagd, worden gepresenteerd in Mijn Bedrijvenloket, zaken van vóór deze datum niet.

Contactgegevens

De gemeente krijgt de gegevens over uw onderneming door van de Kamer van Koophandel. Deze gegevens zijn in Mijn Bedrijvenloket niet te wijzigen. Contactgegevens zoals e-mail en telefoon kunt u wel zelf in Mijn Bedrijvenloket invullen of wijzigen. Zijn er andere gegevens die moeten worden aangepast, start u een bedrijf of verhuist uw bedrijf? Neem dan contact op met de Kamer van Koophandel. Kijk voor meer informatie over het doorgeven van wijzigingen op de website: www.kvk.nl .

De berichtenbox voor bedrijven

In de berichtenbox voor bedrijven van Mijn Overheid worden géén berichten van de gemeente Roermond geplaatst. Zaken die u in behandeling heeft met de gemeente Roermond kunt u inzien in Mijn Bedrijvenloket.